Archiwum kategorii: Bez kategorii

Akty prawne

Akty prawne dotyczące uprawiania żeglarstwa i sportów motorowodnych:
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Pełny tekst Rozporządzenia znajduje się TUTAJ.   
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu. Pełny tekst Rozporządzenia znajduje się TUTAJ.