Konferencja Bezpieczeństwa

25 marca na Nowej Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni odbędzie się doroczna Żeglarska Konferencja Bezpieczeństwa, której organizatorem jest Pomorski Związek Żeglarski. 

Dziewięć prelekcji, jedenastu mówców, start 25 marca o godzinie 10. Zaczyna podkomisarz Sylwester Zabłocki – kierownik Referatu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, m.in. ze statystykami policyjnych interwencji. Kolejny będzie prawnik, właściciel kancelarii „Legal Marine Mateusz Romowicz” opowiadając
o prawnych ograniczeniach odpowiedzialności skippera.

Kierownik Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego Służby SAR w Gdyni, Wojciech Paczkowski będzie mówił
m.in. o skutecznym alarmowaniu w niebezpieczeństwie na morzu
i udzielaniu pomocy załodze jachtu w trudnych warunkach pogodowych. Rafał Klepacz, członek Zarządu Centrum Wychowania Morskiego ZHP, na przykładzie akcji ratunkowej „Zjawy IV” opowie o problemach z terminologią, różnicami kulturowymi i prawnymi.
A Jakub Spera z Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) w Gdyni, skupi się m.in. na budowie systemu pomiarowo-prognostycznego i miejscu pozyskiwania najważniejszych informacji o bieżącej i prognozowanej sytuacji meteo.

Mariusz Zawiszewski  – kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarski i motorowodny, przedstawi m.in. wnioski z realizacji obecnego programu szkolenia skipperów. Zaś Katarzyna Domańska, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego ds. szkolenia, omówi zasady bezpieczeństwa podczas  szkolenia i egzaminowania.

Maciej Zalewski z firmy Garmin Polska i Paweł Popiel z IMS-GRIFFIN zaprezentują elektronikę jachtową wykorzystywaną
w nawigacji oraz ratownictwie morskim. I na koniec przedstawiciele PZU – Beata Gojdź i Bartosz Łapiński wyjaśnią  jakie są możliwości, ograniczenia i warunki ubezpieczeń.

„Bezpieczna praktyka żeglarska” odbywać się będzie pod honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Partnerem jest Teatr Muzyczny
w Gdyni, a patronuje konferencji Komisja Szkolenia PZŻ oraz Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ.

Żródło: zeglarski.info.