Zjazd sprawozdawczy Okręgu

Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego
cropped-logo.pngi Narciarstwa Wodnego zwołuje na dzień 16.04.2016 r. o godz.9,00 w I- terminie lub o godz.9,30w II- terminie w siedzibie Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
w Gdańsku ul. Rajska 2  Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów -przedstawicieli członków Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Porządek Obrad:

Przywitanie przybyłych delegatów i gości przez Prezesa,

Wybór Przewodniczącego, Sekretarza -protokolanta Zjazdu,

Przyjęcie Regulaminu Obrad Zjazdy,

Wybór zgodnie z regulaminem odpowiednich Komisji,

Stwierdzenie ważności zebrania,

Przedstawienie przez Prezesa Sprawozdania za rok 2015r z działalności POZMW i N W, Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2015r,

Przedstawienie Sprawozdania za rok 2015r przez Komisję Rewizyjną,

Dyskusja nad sprawozdaniami,

Wniosek o przeprowadzenie głosowania za przyjęciem sprawozdań,

Głosowanie za przyjęciem sprawozdań,

Dyskusja

Przedstawienie wniosków i uchwał oraz ich przegłosowanie,

Zakończenie zebrania.