Rozporządzenia dot. sportów motorowodnych

 
 Rozporządzenia dotyczące sportów motorowodnych
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
    [PDF] Kliknij aby pobrać.
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.
    [PDF] Kliknij aby pobrać.
Prezes POZMWiNW
Jan Jakubowski

Dodaj komentarz