Patenty

Uzyskanie patentu po zdanym egzaminie

Po pozytywnym zdaniu egzaminu na patent motorowodny każda osoba otrzymuje zaświadczenie na podstawie którego wymieniony w Rozporządzeniu podmiot wystawiający patenty  – czyli Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego – wystawia patent. Wniosek o wystawienie patentu znajduje się TUTAJ