Zarząd

Zarząd POZMWiNW:

  • Kol. Jan Jakubowski – Prezes
  • Kol. Włodzimierz Kruszyński – V-ce Prezes ds. Organizacyjnych
  • Kol. Jerzy Borkowski – V-ce Prezes ds. Morskich i Szkolenia 
  • Kol. Kazimierz Zelewski – V-ce Prezes ds. Sportu
  • Kol. Roman Witanowski – członek
  • Kol. Barbara Staniewicz – Zalewska – Sekretarz
  • Kol. Sławomir Dębicki – Skarbnik

 

 

Dodaj komentarz