Kontakt

Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

POZMWiNW
ul. Rajska 2 (Mały Młyn)
80-850 Gdańsk

Terminy dyżurów:

wtorek 11:00 – 15:00,
czwartek 14:00 – 18:00
tel./fax: 58 344 0392
e-mail: pozmwinw@pozmwinw.pl.

tel./fax: 58 344 0392
e-mail: pozmwinw@pozmwinw.pl

nr konta 56 1020 1811 0000 0102 0071 0913
NIP 957-05-69-747 REGON 001096019 KRS 0000027407

Dodaj komentarz