Szkolenie na symulatorze jednostki motorowej

logoWspólnie z Akademią Marynarki Wojennej organizujemy szkolenie  na symulatorze jednostki pływającej.

Tematyka zajęć:

 1. Manewry awaryjne w tym podchodzenie do rozbitka („człowiek za burtą”) w różnych warunkach hydrometeorologicznych.
 2. Samodzielne manewry cumownicze małych jednostek w różnych warunkach hydrometeorologicznych, wykorzystanie steru strumieniowego, szpringu, kotwicy. Cumowanie do statku w ruchu.
 3. Manewry cumownicze statku o napędzie dwuśrubowym.
 4. Osiadanie statku i efekty płytkowodzia.
 5. Manewrowanie w warunkach sztormowych.

 1. minimalna liczebność grupy szkolnej 4 osoby;
 2. planowane terminy szkolenia:
 • 4.06.2016 r. – wolne 6 miejsc
 • 11.06.2016 r. – wolne 5 miejsc
 • 18.06.2016 r. – wolne 4 miejsca
 1. rozpoczęcie zajęć godz. 0900;
 2. każdy uczestnik szkolenia przechodzi indywidualne szkolenie pod nadzorem instruktora na mostku głównym w wymiarze 1 godziny wykonując samodzielnie manewry zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Przed rozpoczęciem zajęć grupa jest instruowana na temat obsługi i możliwości operacyjnych symulatora.

Dodatkowo pozostali uczestnicy szkolenia realizują zadania indywidualne na oddzielnych mostkach nawigacyjnych;

Koszt: 150 zł.

Zgłoszenia: J. Borkowski tel. 511-061-286