Aktualizacja dokumentacji egzaminatorów

Instruktorzy naszego Okręgu, którzy chcą pracować w komisjach egzaminacyjnych na patenty motorowodne proszeni są o zaktualizowanie swoich dokumentów na sezon 2018.